Vlaamse
Oliecentrale

Overwin de Vonk

30 October, 23

 . 

Overwin de Vonk: Beheersing van Statische Elektriciteit in Hydraulische Systemen

In de wereld van hydraulica, turbines en compressoren is statische elektriciteit meer dan alleen een hinderlijk fenomeen. Het is een serieuze zorg die, indien onbeheerd, schade aan zowel filters als machines kan veroorzaken. Deze elektrostatische ladingen worden voornamelijk gegenereerd door de frictie tussen de (hydraulische) vloeistof en filtermedia tijdens de circulatie van de vloeistof door het systeem 1 2.

Hoe ziet schade van statische electricteit er uit op filters

Het Fenomeen Verklaard:

Elektrostatische ontlading (ESD) in hydraulische systemen ontstaat wanneer de olie en het filter elektrostatisch geladen worden door de wrijving tussen hen. De mate van lading hangt af van vele factoren, waaronder de omgeving. De effecten van ESD kunnen variëren van hoorbaar geknetter tot schade aan de filters en andere systeemcomponenten, en in extreme gevallen kunnen deze ontladingen zelfs brandgevaar opleveren.

Gevolgen van Statische Elektriciteit:

De plotselinge ontlading van opgebouwde statische elektriciteit kan leiden tot de erosie van filterelementen, verminderde filtratie-efficiëntie, beschadiging van elektrische gevoelige systeemcomponenten zoals sensoren, versnelde oxidatie van het smeermiddel en in sommige gevallen, brandgevaar in omgevingen met ontvlambare stoffen. Het is dus cruciaal om maatregelen te nemen om de opbouw en ontlading van statische elektriciteit in hydraulische systemen te beheersen.

Detectie van Schade Door Statische Elektriciteit:

Het identificeren van schade veroorzaakt door statische elektriciteit begint vaak met visuele inspectie en monitoring. Bij het inspecteren van filterelementen kan schade zoals verbranding en gaten zichtbaar zijn. Akoestische signalen, zoals een klikkend geluid, kunnen ook wijzen op elektrostatische ontladingen en als laatste versnelde oxidatie en de vorming oxidatie producten zoals varnish en sludge. Geavanceerdere diagnostische methoden meten de geleidbaarheid van de olie en kunnen  zo de prestaties van het hydraulische systeem monitoren over de tijd. Regelmatige inspecties en onderhoud, samen met het gebruik van gespecialiseerde uitrusting en diagnostische tools, kunnen helpen bij het tijdig identificeren en aanpakken van problemen veroorzaakt door statische elektriciteit.

De Oplossing: Geleidende Oliën en Gespecialiseerde Filters

Smeermiddel:

Het kiezen van de juiste hydraulische olie is cruciaal om de risico’s van ESD te verminderen. Producten zoals Shell’s Tellus S2 MX, Tellus S3 M en Tellus S4 VE staan bekend om hun goede geleidbaarheid die helpt bij het afvoeren van tribo-elektrische ladingen. Daarnaast zijn er ook oliën met een geleidbaarheid groter dan 500pS/m die minder vatbaar zijn voor ESD, aangezien ze meer elektronenstroompaden hebben2.

Filters:

Naast het gebruik van geleidende oliën, zijn er gespecialiseerde filters zoals HYDAC Stat-X® die ontworpen zijn om de elektrostatica bij de bron aan te pakken door het voorkomen van elektronenoverdracht. Dit helpt de ophoping van lading te verminderen en daarmee het risico op vonkvorming te beperken2.

Andere:

Bovendien zijn er machineaanpassingen mogelijk om de geleiding van elektrische lading te verbeteren en daarmee de opbouw van statische elektriciteit te verminderen. Het is ook belangrijk om een goed onderhoudsprotocol te hanteren en regelmatige controles uit te voeren om de vorming van elektrostatische ladingen te monitoren en tijdig aan te pakken. Door een combinatie van de juiste hydraulische olie, gespecialiseerde filters en machineaanpassingen, kunnen bedrijven een veilige en efficiënte werking van hun hydraulische systemen waarborgen, terwijl de risico’s verbonden aan statische elektriciteit worden geminimaliseerd.

Conclusie:

Het beheersen van statische elektriciteit is cruciaal voor het behoud van de integriteit en efficiëntie van hydraulische systemen. Met de juiste keuze van hydraulische oliën, zoals die van de Shell Tellus-reeks, en gespecialiseerde filters zoals HYDAC Stat-X®, kunnen bedrijven de risico’s van elektrostatische ontladingen aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd zorgen voor een soepele en efficiënte werking van hun machines.

Meer informatie nodig of graag een gesprek over statische electriciteit

Neem contact op met een van onze experts
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn