Vlaamse
Oliecentrale

hoge temperaturen en potentieel ontvlambare situaties

2 May, 24

 . 

Veilig en Verantwoord: Het Kiezen van de Juiste Hydraulische Olie voor Risicovolle Omgevingen

In industrieën waar hoge temperaturen en potentieel ontvlambare situaties voorkomen, is de keuze van de juiste hydraulische olie van cruciaal belang voor zowel de veiligheid als de efficiëntie van de operaties. Met een vlampunt van 230°C biedt Shell Tellus S2 MX 46 een veilige marge voor veel toepassingen. Maar in sommige industriële omgevingen waar de temperaturen nog hoger kunnen oplopen, kan het noodzakelijk zijn om naar alternatieven te kijken die een nog hogere veiligheidstandaard bieden.

Vlampunt en hoge temperaturen

Wat Betekent Vlampunt?

Het vlampunt van een olie, zoals de 230°C van Shell Tellus S2 MX 46 gemeten via de open-cupmethode, is de temperatuur waarbij de olie genoeg dampen afgeeft om een ontvlambaar mengsel met lucht te vormen dat kan ontbranden bij blootstelling aan een vlam. Hoewel dit punt een goede indicator biedt voor de veiligheidsmarge tijdens normaal gebruik, is het bij temperaturen die dit vlampunt naderen essentieel om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, vooral in de buurt van ontstekingsbronnen.

Het Belang van Zelfontbrandingstemperaturen

Voorbij het vlampunt ligt de zelfontbrandingstemperatuur , vaak veel hoger dan het vlampunt. Dit is het punt waarbij een olie spontaan kan ontbranden zonder externe ontstekingsbron. Voor veel hydraulische oliën, inclusief Shell Tellus S2 MX 46, ligt deze temperatuur boven de 300°C. Dit benadrukt het belang van goede handling en opslagprotocollen om spontane ontbranding te voorkomen.

Opties voor Hogere Veiligheid

In situaties waar de omgevingstemperaturen dichter bij of boven de vlampunttemperaturen van standaard hydraulische oliën liggen, is het raadzaam om te kiezen voor oliën met een hogere moeilijk ontvlambaarheid. Hier zijn enkele opties:

  1. Water-Glycol Vloeistoffen (HFA): Deze bieden een uitstekende brandveiligheid door hun waterbasis, maar hebben beperkingen in viscositeit en bescherming tegen slijtage.

  2. Water-Polyglycol Vloeistoffen (HFC): Met betere slijtagebescherming dan HFA-vloeistoffen, vormen ze een goede keuze voor omgevingen met hoge temperaturen.

  3. Fosfaatester Vloeistoffen (HFD-R): Zeer geschikt voor extreem hoge risico-omgevingen zoals staalfabrieken, hoewel ze compatibiliteitsproblemen kunnen geven met bepaalde materialen.

  4. Polyalkyleenglycol (PAG) en Esters (HFD-U): Deze vloeistoffen combineren moeilijke ontvlambaarheid met goede prestaties en milieuvriendelijkheid, maar kunnen duurder zijn in aanschaf en onderhoud.

Conclusie

De keuze van de juiste hydraulische olie hangt sterk af van de specifieke vereisten en risico’s van uw toepassingsgebied. Shell Tellus S2 MX 46 is een uitstekende keuze voor veel standaardtoepassingen, maar in hoger risico-omgevingen kan het verstandiger zijn om te investeren in gespecialiseerde vloeistoffen die ontworpen zijn om de veiligheid verder te verhogen. Het is belangrijk om altijd de aanbevelingen van de fabrikant en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij het kiezen en gebruiken van hydraulische oliën.

Door verantwoorde keuzes te maken in hydraulische vloeistoffen, garanderen we niet alleen de veiligheid op de werkplek, maar dragen we ook bij aan een efficiëntere en duurzamere industriële omgeving.

Zit je op hete vragen ?

Neem contact op met onze experts
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn