Vlaamse
Oliecentrale

Het Belang van het Zuurgetal in de Analyse van Smeermiddelen (TAN)

22 April, 24

 . 

Introductie

Het Zuurgetal, of het Totale Zuurgetal (TAN), is een essentiële parameter binnen de analyse van smeermiddelen die de veroudering en degradatie van olie meet. Deze waarde is vooral relevant in sectoren waar betrouwbaarheid cruciaal is, zoals in energiecentrales. Dit artikel biedt een diepgaande kijk op de betekenis van het Zuurgetal, de meetmethoden, en de invloed ervan op onderhoudsprogramma’s.

Historische Context

Aan het einde van de jaren ’80 begon een beginnend chemicus met het opzetten van een laboratorium voor olieanalyse in een Amerikaanse kernenergiecentrale. Zonder bestaande procedures te volgen, ontwikkelde hij nieuwe methoden voor het bepalen van het Zuurgetal, wat de deur opende naar innovatieve praktijken die de nauwkeurigheid en efficiëntie van dergelijke analyses verbeterden.

Technische Uitleg

Het Zuurgetal geeft aan hoeveel kaliumhydroxide (KOH) in milligram nodig is om de aanwezige zuren in een gram olie te neutraliseren. De standaardmethode voor het meten van het Zuurgetal is ASTM D664, een potentiometrische titratie, maar sommige laboratoria passen deze methode aan en voegen dan (‘mod.’) toe aan de ASTM D664 test om het proces economisch haalbaarder te maken. wat kan leiden tot variaties in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de meetresultaten. Het is daarom cruciaal dat er audits en bekwaamheidstestprogramma’s zijn, zoals die van ASTM, om de kwaliteit en consistentie van deze metingen te waarborgen.

Alternatieve Methoden

Naast de traditionele chemische titratie wordt FTIR-spectroscopie steeds vaker gebruikt om het Zuurgetal te schatten. Deze techniek, FTIR-spectroscopie (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy) biedt enkele opmerkelijke voordelen ten opzichte van de traditionele chemische titratie:

Voordelen van FTIR-spectroscopie

  1. Snelheid: FTIR-spectroscopie kan binnen enkele minuten resultaten leveren, wat aanzienlijk sneller is dan de uren die chemische titratie soms vereist.
  2. Efficiëntie: De methode is minder arbeidsintensief omdat het geen uitgebreide voorbereiding van monsters of het gebruik van reagentia vereist, wat zowel tijd als kosten bespaart.
  3. Veiligheid: Er komt geen direct contact met gevaarlijke chemicaliën aan te pas, wat de veiligheid voor laboratoriumpersoneel verbetert.
  4. Non-destructief: FTIR is een non-destructieve methode, wat betekent dat het monster na analyse nog voor andere doeleinden kan worden gebruikt.
  5. Automatisering: De techniek leent zich goed voor automatisering, wat betekent dat gegevensverzameling en -analyse met minimale menselijke tussenkomst kunnen worden uitgevoerd.

Nadelen van FTIR-spectroscopie

  1. Kosten apparatuur: De initiële investering voor een FTIR-spectrometer kan aanzienlijk zijn, wat een barrière kan vormen voor kleinere laboratoria.
  2. Expertise vereist: Hoewel de bediening van FTIR-apparatuur op zich niet complex is, vereist de interpretatie van de resultaten specifieke kennis en ervaring.
  3. Gevoeligheid voor interferenties: De aanwezigheid van andere chemische componenten in het smeermiddel kan de IR-spectra beïnvloeden en leiden tot foutieve metingen van het Zuurgetal.
  4. Beperkingen in nauwkeurigheid: Hoewel FTIR nuttig is voor snelle schattingen, kan het minder nauwkeurig zijn dan chemische titratie, vooral bij lagere Zuurgetallen.

Praktische Implicaties

Hoewel vaak gedacht wordt dat een hoger Zuurgetal wijst op een groter corrosief potentieel, is er geen directe relatie tussen het Zuurgetal en de corrosiviteit van een smeermiddel. Misverstanden hierover kunnen leiden tot onjuiste onderhoudsbeslissingen, vooral bij kritieke uitrusting. Het Zuurgetal is eerder een indicator van de olieconditie na oxidatie, maar het is een naijlende indicator. Vooruitstrevende onderhoudsstrategieën, zoals deze voor turbines vereisen vaak het gebruik van leidende indicatoren, zoals de RULER-techniek, om vroege tekenen van olieafbraak op te sporen.

Conclusie

Het Zuurgetal, of Totale Zuurgetal (TAN), speelt een onmisbare rol in de analyse van smeermiddelen, met name in kritieke sectoren zoals energiecentrales waar betrouwbaarheid voorop staat. Een nauwkeurige meting van het Zuurgetal is cruciaal om de gezondheid en de levensduur van machines te bewaken en te voorspellen. Traditionele methoden zoals potentiometrische titratie blijven waardevol, maar de opkomst van FTIR-spectroscopie biedt nieuwe mogelijkheden om deze analyses sneller en veiliger uit te voeren, hoewel dit ook gepaard gaat met nieuwe uitdagingen en beperkingen.

Het is essentieel dat industrieën die afhankelijk zijn van nauwkeurige olieanalyse zich bewust zijn van de voor- en nadelen van verschillende analysetechnieken en de resultaten in de juiste context plaatsen. Dit vereist continue scholing en training van laboratoriumpersoneel, alsmede het investeren in geavanceerde technologieën en het naleven van strikte kwaliteitscontroles.

De toekomst van smeermiddelenanalyse zal ongetwijfeld verder evolueren met verbeterde technologieën die nauwkeurigere en efficiëntere monitoring mogelijk maken. Door te blijven innoveren en de ontwikkelingen op de voet te volgen, kan de industrie de betrouwbaarheid van kritieke systemen garanderen en onvoorziene storingen voorkomen. Dit alles draagt bij aan een duurzamere en betrouwbaardere toekomst voor de sectoren die van deze technologieën afhankelijk zijn.

Meer vragen over analyses of smeermiddelen ?

Stel je vraag aan onze experts
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn