Vlaamse
Oliecentrale

Privacy policy

Wij hechten veel belang aan de veiligheid en privacy van onze klanten.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons in alle vertrouwelijkheid verwerkt.

Wij beloven zorg te dragen voor de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan door ons uitsluitend geraadpleegd worden. Doordat u ons uw persoonsgegevens verstrekt, geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken.

Wat is het doel van deze verwerking?
Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend om met u in contact te kunnen treden, u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om u toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie.
De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over onze nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen.

U heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens die wij geregistreerd hebben, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan u op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden. U kunt ons hiertoe een eenvoudige e-mail sturen naar ons e-mailadres (
info@v-o-c.be) of een brief naar onze maatschappelijke zetel richten (Vlaamse Oliecentrale NV., Lierseweg 310, 2200 Herentals)