Vlaamse
Oliecentrale

Waarom Lagers Falen

29 January, 24

 . 

De Cruciale Rol van Smering

Inleiding

In industriële machines spelen lagers een essentiële rol voor soepele en efficiënte werking. Echter, lagers falen vaak voortijdig, en een van de voornaamste oorzaken is gerelateerd aan smering. In deze blogpost verkennen we waarom een juiste smering cruciaal is voor de levensduur van lagers en hoe problemen met smering tot lagerfalen kunnen leiden.

Onjuiste Smeermiddelen

De keuze van het juiste smeermiddel is fundamenteel. Eigenschappen zoals viscositeit, additieven en consistentie moeten nauwkeurig worden afgestemd op het lagertype, snelheidsfactor en operationele omstandigheden. Het gebruik van een ongeschikt smeermiddel kan leiden tot overmatige stress op het smeermiddel of een ontoereikende smering, wat resulteert in voortijdige slijtage en falen van de lagers.

Gebrek aan Smering

Een adequaat niveau van smering is cruciaal voor de soepele en effectieve werking van lagers. Een tekort aan smeermiddel in lagers kan leiden tot wat bekend staat als extreme grenscondities, waar de typische smeereigenschappen niet langer effectief zijn. Dit kan resulteren in verhoogde slijtage en uiteindelijk in het falen van de lagers.

Extreme Grenscondities: Wanneer een lager onvoldoende gesmeerd wordt, kunnen de rol-elementen en loopbanen in direct contact komen, wat leidt tot verhoogde wrijving en slijtage. Dit contact kan leiden tot oververhitting en kan de integriteit van de metaaloppervlakken aantasten, wat resulteert in een versneld falen van het lager.

Belang van Juiste Smeerhoeveelheid en Frequentie: Voor lagers die met vet gesmeerd worden, is het essentieel om niet alleen de juiste hoeveelheid vet te gebruiken, maar ook de frequentie van het opnieuw smeren zorgvuldig te bepalen. Te weinig vet kan onvoldoende bescherming bieden, terwijl te veel vet, zoals eerder besproken, zijn eigen problemen kan veroorzaken. De juiste balans vinden is cruciaal voor het behoud van de lagerlevensduur en -prestaties.

Smering in Olie-toepassingen: In toepassingen waar olie als smeermiddel wordt gebruikt, is het net zo belangrijk om het oliepeil regelmatig te controleren. Een laag oliepeil kan dezelfde risico’s met zich meebrengen als bij onvoldoende gesmeerde vetlagers. Regelmatige controle van het oliepeil zorgt ervoor dat de lagers altijd voldoende gesmeerd zijn, wat de kans op lagerfalen door smeringstekort verkleint.

Preventieve Maatregelen: Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk om een goed onderhoudsprogramma te volgen, inclusief regelmatige inspecties en het bijhouden van de smeermiddelniveaus. Gebruik van automatische smeersystemen kan ook helpen om een consistente en adequate smering te garanderen.

Overmatige Smering

Hoewel het essentieel is om lagers goed gesmeerd te houden, kan overmatige smering, verrassend genoeg, net zo schadelijk zijn als een tekort. Vooral in toepassingen met middelhoge tot hoge snelheden kan te veel vet of olie leiden tot een ongewenste temperatuurstijging, bekend als het deken effect.

Het Deken Effect: Wanneer een lager overgesmeerd wordt, moeten de rol-elementen harder werken om door het overtollige smeermiddel heen te bewegen. Dit veroorzaakt een omwoelingseffect – het smeermiddel wordt als het ware opgeklopt. Deze omwoeling genereert warmte, en net als een deken, houdt het overtollige smeermiddel deze warmte vast rond het lager. Dit fenomeen staat bekend als het deken effect.

Consequenties van Overmatige Smering:

  1. Temperatuurstijging: De omwoeling en het deken effect zorgen voor een significante temperatuurstijging. Als deze warmte niet adequaat wordt afgevoerd, kan dit leiden tot oververhitting van het lager.

  2. Afname van Viscositeit: Bij verhoogde temperaturen kan de viscositeit van het smeermiddel afnemen. Een lagere viscositeit betekent een verminderde smerende werking, wat de lagercomponenten blootstelt aan verhoogde slijtage en wrijving.

  3. Verdringing van Smeermiddel: In sommige gevallen kan het overtollige smeermiddel de neiging hebben om weg te worden geduwd van de zones waar het het meest nodig is. Dit kan leiden tot gebieden met onvoldoende smering, ondanks de algehele overvloed aan smeermiddel.

  4. Extra Belasting op de Machine: Het extra werk dat nodig is om door het overtollige smeermiddel te bewegen, kan leiden tot een hogere energiebehoefte en belasting van de machine, wat de efficiëntie vermindert en de operationele kosten verhoogt.

Het correct bepalen van de hoeveelheid smeermiddel en het begrijpen van de dynamiek van smering binnen een lager zijn cruciaal om de balans te vinden tussen te veel en te weinig smering. Het gebruik van geavanceerde smeringsystemen en het volgen van de aanbevelingen van lager- en smeermiddelfabrikanten kan helpen om deze delicate balans te handhaven en de levensduur van lagers te optimaliseren.

Vervuiling

Vervuiling in het smeersysteem, zowel vast als vochtig, vormt een ernstige bedreiging voor de integriteit en functionaliteit van lagers. Deze verontreinigingen kunnen op verschillende manieren in het smeersysteem terechtkomen en leiden tot aanzienlijke problemen.

Bronnen van Vervuiling: Vaste verontreinigingen zoals stof, vuil en metaaldeeltjes kunnen het smeersysteem binnendringen via externe bronnen, zoals een vervuilde werkomgeving, of door interne bronnen, zoals slijtage van machinecomponenten. Vochtige verontreinigingen, zoals water of andere vloeistoffen, kunnen infiltreren door condensatie, lekkages of via de omgevingslucht, vooral in vochtige of natte omstandigheden.

Impact van Vervuiling op Smering: Zodra deze verontreinigingen in het smeersysteem aanwezig zijn, kunnen ze de smerende eigenschappen van het smeermiddel aantasten. Vaste deeltjes kunnen fungeren als schuurmiddelen die verhoogde slijtage aan de lageroppervlakken veroorzaken. Vochtige verontreinigingen kunnen leiden tot corrosie van metalen oppervlakken en de afbraak van het smeermiddel, wat de viscositeit en de beschermende eigenschappen vermindert.

Overmatige Vervuiling en Smeermiddelfalen: Wanneer vervuiling een kritiek niveau bereikt, kan het smeermiddel de vereiste bescherming niet meer bieden. Dit kan resulteren in verhoogde wrijving en warmteontwikkeling, wat uiteindelijk kan leiden tot het falen van het smeersysteem. De verschillende slijtagemodi die door vervuiling worden veroorzaakt, zoals krassen, inbedding van deeltjes en corrosieve slijtage, kunnen de levensduur van lagers aanzienlijk verkorten.

Preventie en Controle: Het is van essentieel belang om preventieve maatregelen te nemen om vervuiling te minimaliseren. Dit omvat het handhaven van een schone werkomgeving, het gebruik van goede afdichtingen op lagers, en het regelmatig controleren en vervangen van smeermiddelen. Het filteren van smeermiddelen en het gebruik van contaminatiecontrolesystemen kan ook helpen om de zuiverheid van het smeermiddel te handhaven en de levensduur van de lagers te verlengen.

Gemengde Smeermiddelen

Het mengen van verschillende smeermiddelen, iets wat in de praktijk soms voorkomt, kan onvoorziene en vaak nadelige gevolgen hebben voor de smering van lagers. Dit proces kan de fysische en chemische eigenschappen van het resulterende mengsel drastisch veranderen, wat een directe impact heeft op de effectiviteit van de smering.

Verandering in Eigenschappen: Verschillende smeermiddelen hebben unieke formules die zijn ontworpen om onder specifieke omstandigheden optimaal te presteren. Wanneer deze middelen worden gemengd, kunnen hun afzonderlijke kenmerken zoals viscositeit, additieve pakketten, en weerstand tegen oxidatie en corrosie op onvoorspelbare manieren worden veranderd. Deze veranderingen kunnen leiden tot een verminderde smerende werking, wat de levensduur en prestaties van lagers negatief kan beïnvloeden.

Risico’s van Chemische Reacties: Chemische reacties tussen verschillende additieven in de smeermiddelen kunnen optreden wanneer ze worden gemengd. Deze reacties kunnen leiden tot de vorming van nieuwe verbindingen die niet dezelfde beschermende eigenschappen hebben als de oorspronkelijke smeermiddelen. In sommige gevallen kunnen deze reacties schadelijke bijproducten produceren die corrosie of andere vormen van schade aan de lagers kunnen veroorzaken.

Effect op Smering: Een veranderde viscositeit of degradatie van smeermiddel door het mengen kan leiden tot onvoldoende smering. Dit kan resulteren in verhoogde wrijving, warmteontwikkeling, en uiteindelijk tot versnelde slijtage of falen van de lagers.

Preventieve Maatregelen: Het is belangrijk om altijd de specificaties van de fabrikant te volgen bij het kiezen van smeermiddelen voor lagers. Als een smeermiddel moet worden bijgevuld of vervangen, is het aan te raden om hetzelfde type smeermiddel te gebruiken of grondig advies in te winnen alvorens verschillende producten te combineren. Het reinigen van lagers en het verwijderen van oud smeermiddel voor het aanbrengen van een nieuw type kan ook helpen om mogelijke problemen door menging te verminderen.

Detectie van Smeermiddelfalen

Smeermiddelfalen kan worden gedetecteerd door

  • verkleuring van loopbanen en rol-elementen
  • overmatige slijtage aan componenten
  • oververhitting van de lagers
  • catastrofaal falen van het lager
  • Olie analyses

Conclusie

Een correcte smering is van cruciaal belang voor de levensduur en efficiëntie van lagers in industriële machines. Problemen zoals het gebruik van onjuiste smeermiddelen, gebrek aan smering, overmatige smering en vervuiling kunnen leiden tot ernstige lagerfalen. Elke situatie vereist een zorgvuldige keuze van smeermiddel, afgestemd op specifieke operationele omstandigheden, en een nauwkeurig onderhoudsregime. Regelmatige inspecties en olieanalyse zijn essentiële tools in het vroegtijdig detecteren van potentiële problemen. Door proactieve stappen te nemen in smeringsmanagement, kunnen bedrijven de betrouwbaarheid van hun machines verhogen en ongeplande uitvaltijden en kostbare reparaties verminderen.

Meer vragen over lagers of hulp nodig bij de smeermiddel keuze

Neem contact op met een van onze experts

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, kunt u de bronnen raadplegen: Reliable Plant en Machinery Lubrication.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn