Shell Diala S4 ZX-I

 Uit operationeel oogpunt is Shell Diala S4 ZX-I simpel toe te passen. Het is volledig compatibel en mengbaar met bestaande transformatoroliën (behoudens standaard IEC-richtlijnen) en kan op dezelfde manier als een standaard geïnhibeerde olie worden gemonitored (op olieafbraak en als onderdeel van een DGA-beoordelingsprogramma).

Shell Diala S4 ZX-I is goedgekeurd door de belangrijkste transformatorfabrikanten en door de meeste belangrijke eindgebruikers op het gebied van opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit.

Diala S4 ZX-I