Roetfilter, Adblue en EGR: het voordeel van nabehandelingssystemen

Een nabehandelingssysteem oftewel Automatic Thermal Desorber (ATD) vermindert de uitstoot van (zwaar) transport. Dat zorgt ervoor dat je blijft voldoen aan de geldende emissienormen, maar ook dat je verbruik naar beneden gaat. In dit artikel behandelen we diverse nabehandelingssystemen: een roetfilter, EGR, Adblue. 

Hoe werkt een nabehandelingssysteem (ATD)?

Als transportbedrijf kom je ongetwijfeld in aanraking met emissienormen. Wanneer je hier niet aan voldoet, zullen je vrachtwagens bepaalde regio’s niet meer mogen aandoen en moet je een zware boete betalen wanneer ze dat toch doen. 

 

Vrachtwagens produceren namelijk heel wat schadelijke stoffen zoals: 

 

  • koolstofmonoxide (CO);
  • koolwaterstof (HC);
  • stikstofoxide (NOx); 
  • partikels (PM). 

Nabehandelingssystemen zorgen ervoor dat deze schadelijke stoffen zo min mogelijk worden uitgestoten. Dan zorgt ervoor dat je kan blijven voldoen aan de Euronormen, maar dat bijvoorbeeld ook het brandstofverbruik minimaal blijft. Het is dus zeker opportuun om te gaan kijken naar een passend nabehandelingssysteem. 

We lichten een paar voorbeelden uit. 

Roetfilters voor transport en logistiek

Zoals het woord zelf al zegt, filteren roetfilters roetpartikels uit de uitlaatgassen van vrachtwagens. Dit kan essentieel zijn om te voldoen aan de juiste Euronormen. Er zijn verschillende roetfilters op de markt, elk met hun specifieke eigenschappen. We bespreken de twee populairste:

Gesloten roetfilter

Deze worden het meest toegepast op nieuwe voertuigen aangezien ze al in de fabriek worden bevestigd. De uitlaatgassen komen door een poreuze keramische filter die de meeste roetpartikels tegenhoudt. De meest efficiënte gesloten roetfilters kunnen 99% van het roet wegfilteren. Deze filter maakt gebruik van regeneratie: het roet wordt op hoge temperatuur verbrand om verstopping tegen te gaan. Het is echter wel nodig om de filter tijdig te reinigen. 

Open roetfilter

Dit type roetfilter laat de uitlaatgassen ‘open’ naar buiten stromen. Dat zorgt voor minder filtering, maar tegelijk ook minder risico op verstopping. Deze filters worden dikwijls achteraf op voertuigen geplaatst en kunnen de uitstoot met zo’n 60% verminderen. 

Exhaust Gas Recirculation (EGR)

De EGR-klep zit standaard op alle moderne dieselmotoren en bevindt zich in de motor zelf. ERG zorgt ervoor dat er een minimum aan stikstofoxide (NOx) wordt uitgestoten. Concreet zorgt deze klep ervoor dat uitlaatgassen worden teruggevoerd naar de motor en verbrand.

Het probleem hier is dat de EGR-klep kan verstoppen: dit kan ervoor zorgen dat de motor niet meer naar behoren functioneert. 

Adblue: nabehandeling met een additief

Tegenwoordig hebben grotere dieselmotoren een specifiek nabehandelingssysteem om aan Euronorm 6 te voldoen: Adblue.

Adblue is biologisch afbreekbaar, op waterbasis en bestaat uit 32,5% ureum. Adblue wordt op gezette tijdstippen in het uitlaatsysteem geïnjecteerd, waardoor ammoniak vrijkomt. De chemische reactie die dan ontstaat, zorgt ervoor dat stikstofoxide (NOx) wordt omgezet in stikstof en water. 


Adblue beperkt dus de uitstoot van stikstofoxiden. Hierbij moet wel worden opgelet dat de Adblue tijdig wordt bijgevuld. Gebeurt dit niet kunnen er motorproblemen optreden en is het mogelijk dat de motor niet meer start. 

Kies voor een oplossing op maat

Het blijven beperken van uitstoot is geen one size fits all: elke van bovenstaande oplossingen moet perfect zijn afgestemd op de eigenschappen van je transport. Bovendien draagt ook de keuze voor het juiste smeermiddel bij tot de beperking van uitstoot en brandstofverbruik. 

 

De Vlaamse Oliecentrale helpt bij het uitzoeken van de juiste brandstof en de beste smeermiddelen om aan alle emissienormen te blijven voldoen én het verbruik te beperken. Onze specialisten stellen een smeerschema op maat op en denken samen met je mee over de beste oplossingen. Reken ook op ons voor advies rond nabehandelingssystemen. 

Kunnen we je nog ergens mee helpen? 

Heb je een vraag voor ons? Of wil je meer weten over welke voordelen de diensten van de Vlaamse Oliecentrale hebben voor jouw transportfirma? Laat ons iets weten! 

Gelieve uw naam op te geven.