Oliefiltratie: het belang voor de industrie

Machines en industriële toepassingen die olie gebruiken als smeermiddel hebben baat bij een degelijke filtratie. In dit artikel gaan we dieper in op deze kwestie: waarom is oliefiltratie zo belangrijk, wat zijn de nadelen wanneer oliefiltratie niet fatsoenlijk gebeurt en hoe kan je de filtratie afstemmen op de noden van je machines? 

De nadelen van een slechte oliefiltratie

Wanneer de oliefiltratie van je machines niet op de juiste manier, gebeurt kunnen er heel wat nadelen optreden. Dat heeft vooral te maken met oxidatie, en het feit dat dit een zichzelf versnellend proces is. 

 

Gebruik je bijvoorbeeld te viskeuze olie? Dan zal het oxidatieproces alleen nog maar worden versneld. Het positieve effect van de antioxidanten in de olie zal worden tenietgedaan. Antioxidanten werken namelijk maar gedurende een beperkte termijn (afhankelijk van de specifieke olie). Wanneer de werking is gestopt, verhoogt de productie van bijproducten, zoals sludge, varnish en andere afzettingen. 

 

Die bijproducten kunnen ervoor zorgen dat uw installatie op den duur maar de helft zo lang zal meegaan, tenminste wanneer er niet op tijd gefilterd wordt.

Hoe gebeurt oliefiltratie?

Het soort oliefiltratie is in te delen in verschillende categorieën, gebaseerd op de manier waarop er gefilterd wordt, de contaminatie die wordt bestreden of de manier waarop de olie in de machine stroomt. Er zijn filtersystemen op meerdere niveaus (met verschillende filters), maar ook centrifugatie en vacuumfiltering behoren tot de mogelijkheden. 

 

Wat de contaminatie betreft, zijn er specifieke filters die een welbepaalde afzetting wegfilteren:

 

  • Varnish removal unit: speciaal ontwikkeld om varnish te voorkomen en te verwijderen;
  • Water removal unit: water werkt oxidatie en corrosie in de hand. Het is dan ook belangrijk om dit op tijd weg te filteren; 
  • Een extra fijne filter die andere afzettingen verwijdert.

Hoe weet ik welke manier van oliefiltratie perfect is voor mijn machines?

Elke machine heeft andere vereisten. Vandaar dat de keuze voor het juiste systeem van oliefiltratie ook afgestemd moet zijn op die vereisten. Hou de volgende zaken in acht vooraleer je een keuze maakt: 

 

  • Welke afzettingen worden er gefilterd? 
  • Zijn er nog andere contaminanten aanwezig?
  • Welke viscositeit heeft de olie wanneer de machine in werking is - en dus op werkingstemperatuur is?
  • Hoe groot zijn de te filteren partikels?
  • Wat is de maximaal toegelaten pressure drop?

Het belangrijkste onderdeel van oliefiltratie: onderhoud

Oliefiltratie is essentieel voor de goede werking van je machines. Maar het onderhouden en opvolgen van de filters is ook enorm belangrijk: bij een slechte filtratie gaat de levensduur van de machines namelijk drastisch naar beneden. 

 

Kies daarom voor oils as a service: een allesomvattende dienst die de werking van de oliefiltratie (en de smering op zich) nauwlettend in het oog houdt. Dankzij het implementeren van sensoren en gedetailleerde olieanalyses worden de prestaties van de oliefilters op de voet gevolgd. Is er een probleem? Dan kan er vlot actie worden ondernomen. Dankzij oils as a service kan de levensduur van je machines verdubbeld worden. 

 

De Vlaamse Oliecentrale biedt oils as a service aan die de levensduur van je machines verlengt én jou ontzorgt. 

Kunnen we je ergens mee helpen? 

Heb je een vraag over oliefiltratie of wil je meer weten over onze diensten? Laat ons iets weten, dan krijg je van ons snel een antwoord terug.

Gelieve uw naam op te geven.