Hoe de juiste compressorolie selecteren?

De juiste compressorolie kiezen is essentieel voor een goede werking van je machines. Maar waarom is dat zo? En welke compressorolie hoort bij welk type compressor? Je ontdekt in dit artikel hoe je de juiste keuzes maakt.

De keuze van compressorolie hangt af van de werking van de compressor

Er zijn veel verschillende types compressoren, elk met hun specifieke werking en eisen. We geven even een kort overzicht van de meest gebruikte compressoren in de transport- en industriële sector. 

Allereerst is er de onderverdeling tussen de compressoren die werken via positive displacement (oftewel positieve verplaatsing). Dit zijn de roterende compressoren (oftewel: schroefcompressor), diafragmacompressoren en zuigercompressoren. Elk van deze compressoren heeft speciale eigenschappen: 

  • De roterende compressor gebruikt schroeven en vanen om lucht samen te drukken;

  • Diafragmacompressoren werken met behulp van een bewegend membraan;

  • Zuigercompressoren gebruiken zuigers om de lucht samen te drukken.

Daarnaast zijn er ook nog compressoren die dynamisch werken. Hieronder vallen de centrifugale compressoren, mixed-flow compressoren en axiale compressoren. 

  • Centrifugale compressoren drukken lucht samen met behulp van een draaiende schijf in een voorgevormde behuizing;

  • Een mixed-flow compressor werkt ongeveer hetzelfde als een centrifugale compressor, maar de lucht wordt met een as in plaats van met een radiaal uitgedreven;

  • De axiale compressor zorgt voor compressie met behulp van een reeks propellerbladen.

Welke compressorolie is geschikt voor mijn machines? 

Ervoor zorgen dat je de juiste compressorolie selecteert is essentieel voor de juiste werking en levensduur van je compressor. We geven je een paar essentiële tips om de juiste keuze te maken

Compressorolie: wat zegt de fabrikant?

De eerste stap is het nagaan van de aanbevelingen die de originele fabrikant (OEM) geeft. De viscositeit van compressorolie en de interne onderdelen van de compressoren zelf kunnen immers enorm verschillen. De fabrikant zal het beste weten welke type olie bij welke compressor hoort. Dit is dus een eerste belangrijke leidraad. 

Welke gassen worden er gecomprimeerd?

Het soort gas dat in de compressor aanwezig is kan de keuze van compressorolie beïnvloeden. Zo zal koolwaterstof smeermiddelen oplossen en de viscositeit op termijn verlagen.

Inerte gassen als kooldioxide en ammoniak kunnen ook reageren met de compressorolie en de viscositeit verlagen. Actieve gassen als zuurstof, chlorine, zwaveldioxide en waterstofdioxide kunnen zorgen voor residu, of ze worden erg corrosief wanneer het smeermiddel teveel vocht bevat. 

In welke omgeving komt de compressorolie terecht?

Denk ook aan de temperatuur van de omgeving, temperatuur wanneer de compressor actief is, eventuele deeltjes die in de lucht aanwezig zijn bij de keuze voor compressorolie. Is de compressor afgedekt, en staat hij binnen? Of is hij blootgesteld aan de weersomstandigheden. Deze factoren kunnen allemaal een invloed hebben. 

Denk aan de garantie! 

Het is altijd mogelijk er een meer geschikte compressorolie bestaat die beter is dan de door de fabrikant aangeraden olie. Het is aangewezen om te wachten tot na het verstrijken van de garantieperiode om te wisselen van compressorolie: in veel gevallen is het gebruik van een specifiek smeermiddel een expliciete voorwaarde in de garantieovereenkomst. 

Synthetische compressorolie: een goed idee?

Het is mogelijk dat je momenteel gebruik maakt van een smeermiddel op mineraalbasis. Er zijn echter redenen om over te schakelen naar synthetische smeermiddelen. Dit moet natuurlijk gebaseerd zijn op specifiek onderzoek. Mogelijks tonen rapporten aan dat het noodzakelijk is om de overstap te maken. 

Wat synthetische smeermiddelen betreft zijn polyalkalene glycols (PAGs), polyalfaolefines (POAs) en sommige polyolesters bijvoorbeeld geschikt. Welke je moet kiezen hangt natuurlijk af van alle factoren die we hierboven al bespraken. 

Meer vragen over compressorolie?

Zoals we al eerder aanhaalden is de keuze voor de juiste compressorolie erg belangrijk voor de levensduur van je compressoren én het verlagen van onderhoudskosten. Wij helpen je met plezier om de juiste keuze te maken. Bovendien stellen onze experts een smeerschema op dat de kosten nog lager kan houden en de gezondheid van je machines beter. 

Heb je een vraag voor ons? Of wil je meer weten over welke voordelen de diensten van de Vlaamse Oliecentrale hebben voor jouw onderneming? Laat ons iets weten!

Gelieve uw naam op te geven.